NHỰA BAKELITE TRUNG QUỐC LOẠI A

Bakelite là sự kết hợp giữa phenol và  fomaldehede , với bột gỗ hoặc sợi amiăng như một chất độn . Hỗ hơp này được đặt dưới áp lực và sau khi đóng rắn sẽ tạo thành vật liệu cứng có định hình.

Danh mục: